Rognan 1973 film

Rognan 1973

Av Jan Dagfinn Monssen

Denne smalfilmen i super 8 format ble tatt opp av Jan Dagfinn Monssen på Rognan i juni/juli 1973.
Filmen begynner med oversikt over Rognanområdet sett fra øverst i Sætervegen. Vi ser deretter rådhuset som sto ferdig i 1958. Foran rådhuset var fembøringen "Viktoria" plassert før bygdetunet ble etablert og den ble flyttet dit.I 1990 foretok kommunen en fasadeendring på rådhuset som fikk fylkeskonservatoren til å reagere. Han uttalte i et brev til kommunen den 29.mars 1990:


"Vi beklager at en ikke har tatt kontakt med fagkyndig i saken før en satte igang med en slik radikal endring av bygningens utseende. En bygnings utseende er avhengig av detaljene, og vinduene er en viktig del av helheten, og det mest iøyenfallende ved en husfasade. Vinduene og de øvrige detaljene følger bygningens stil. Ved å skifte til andre typer vinduer, endrer en derfor hele bygningens stil, og den blir noe annet enn den var ment av arkitekten. Saltdal kommune benyttet i sin tid arkitekt fordi en ønsket seg et stilfullt rådhus. Dette er en nå i ferd med å ødelegge. Av den grunn ber vi om at arbeidet stanses før det er for sent."


Vi møter så folkelivet i Rognangata, først sett fra kaia mot sør og deretter sett mot nord. Samvirkelagets inngangsparti har vært flyttet mange ganger og bilene har fri ferdsel i gata.


De tradisjonelle trebåtene lå fremdeles ved kaia og på Patentslippen og Drageslippen var båter til reparasjon og vedlikehold. Den nye tid med stålbåter hadde også gjort sitt inntog.


Vi får deretter utsynet mot kaia og Næstbybrygga, som fortsatt står der. Vi ser det gamle samvirkelagsbygget, Søren Hansen trikotasje og blomsterforretning, Saltdal Bok- og Papirhandel som ligger på samme sted i dag, rørlegger Langseth som hadde overtatt Fredrik Monsens forretningsgård.


Videre ser vi langs gamle riksveg 50 Knut Rydnings urmakerforretning, Helmer Johansens bakeri og bolig og skomaker Verner Johansens røde bolighus.


Synsretningen går så mot vest og vi ser det gamle postkontoret med kommunekassen, et bygg som er gulmalt. Videre ser vi Reidar Brandts radio og sportsforretning, Sandstedtkiosken og Spørckkafeen, Arnt Kranes forretningsbygg med Hildurkafeen i andreetasjen, O A Oldereids forretning og Næstbybutikken.


Vi går så tilbake til det gulmalte postkontoret og vi ser Arne Eriksens slakterbutikk, baksiden på Næstbygården, Essostasjonens lille hvitmalte hus, Kolle Bentsens forretningsbygg med sportsbutikk, frisørsalong og Willy Sunds fiskebutikk. Videre Lorentz Andreassens forretningsgård med store vinduer og Bjørnstrøm & Bostrøms trevare. Johan Molands brygge er også med og til slutt ser vi strandstedet Rognan fra industrikaia.