Rikard Lindström i Lofoten

Av Jan Dagfinn Monssen

Rikard Lindström ble født i Stockholm den 28.september 1882 og døde den 20.oktober 1943. Han var en svensk kunstmaler og forfatter. Utdannelsen som maler fikk han på Kunstakademiet i Stockholm og på Kunstnernes frie studieskoler i København. Kunstnernes frie studieskoler var etablert i 1882 som et alternativ til det mer konservative Kunstakademiet og fikk stor betydning for utviklingen av den moderne kunsten i Danmark.


Lindströms viktigste lærer her var Kristian Zahrtmann. Han hadde et eget kurs som utviklet seg til en egen enhet innenfor skolen og ble kalt Zahrtmanns skole. Også mange kjente norske kunstmalere som Halfdan Egedius, Harald Sohlberg, Thorvald Erichsen og Oluf Wold-Torne fikk sin utdannelse hos Zahrtmann.


Rikard Lindström utdannet seg også på reiser til Frankrike og andre europeiske land.

Lindströms viktigste motivkrets var havet i bevegelse eller ro, kyst og skjærgård med seilbåter. Fargene er kraftige og fint avstemt.


Lofoten


Anna Boberg (1864 - 1935) var en av de første svenske kunstmalerne som kom til Lofoten. Hun kom til Svolvær i 1901 sammen med sin ektemann, Ferdinand, som var arkitekt. Anna Boberg ble så betatt av landskapet og lyset at hun ønsket å bli værende for å male. Hennes mann tegnet derfor en hytte som han lot oppføre på Kjeøya i Svolvær havn i 1903 slik at hun skulle ha et sted å bo. Boberghytta ble senere utlånt til mange andre besøkende kunstmalere gjennom årene.


I en artikkel fra 2006 forteller Anne Aaserud, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, at det var Anna Boberg som fikk svenske kunstmalere som Lindström til å reise til Lofoten. Aaserud oppgir Kjeld Langfeldt som kilde:


Rikard Lindström for eksempel. Han kom i 35 år og det var slik at ingen i Svolvær syntes det var skikkelig fiske før han Lindström kom, iførte seg sin selskinnspels og sine lofotstøvler og lot seg se.


Kjeld Langfeldt ble i 1927 ansatt som bestyrer ved Svolvær elektrisitetsverk. Han var svært kunstinteressert og malte også selv. På 1930 - tallet inviterte Langfeldt  kunstmalere som gjester til Svolvær og han hadde også god kontakt med andre kunstmalere som virket i Lofoten.


Lindström besøkte alltid Skrova, som er et øyvær 8 km sørøst for Svolvær, og har malt mange motiv herfra. Han beskrev også sitt forhold til Skrova:


Där jag vankar omkring på min vanliga morgonrond känner jag mig som ägde jag alt detta. Och man kallar mig för resten en gammal Skråvenværing. Fiskarne säga: Dokker er en av oss, og man kan være likeså sikker på at Dokker kommer tilbake som på trekkfuglene.


Det finnes mange havnemotiv fra Svolvær av Rikard Lindström; jekter og nordlandsbåter med seil mot snødekte fjell. Lindström er representert i Nationalgalleriet i Stockholm, Statens Museum for Kunst i København og flere andre gallerier.


Rikard Lindström var med på den 30. internasjonale Carnegie-utstillingen som vandret i USA og Canada i 1931-1932. Han representerte Skandinavia sammen med Nils von Dardel, Edvard Munch og Per Krogh med et lofotmotiv, "Boats in Lofoten".


Anna Boberg utenfor hytta på Kjeøya.

Skrova den 18.mars 1920.

Rikard Lindström i Lofoten