Petra Theodora Flakstad

Petra Theodora Flakstad

Av Jan Dagfinn Monssen

Petra Theodora Flakstad ble født på Strømsnes i Flakstad i Lofoten den 14.februar 1887. Hun var datter av Kristian Andersen og Petrine Markusdatter, som hadde giftet seg den 16. september 1886 i Flakstad kirke. Petras mor døde som følge av fødselen den 10. mars 1887. Faren giftet seg på nytt den 23.juli 1892 og fikk 10 barn i sitt andre ekteskap.


Etter folkeskolen gikk hun på husmorskole i Kabelvåg og her fikk hun i 1907 datteren Ella. Deretter reiste hun sørover. Hun arbeidet først en tid i Modum før hun dro til Oslo og fikk jobb som kokke på City Hotell. Her viste hun seg å være dyktig og energisk. Etterhvert ble hun eier av hotellet. Hun drev hotellet godt og først på 1930-tallet hadde hun penger nok til å kjøpe Søstrene Larsens hotell på Karl Johan. Også dette hotellet drev hun godt. Hun hadde derfor i 1933 råd til å kjøpe en leilighet på 500 kvadratmeter på Frogner. Leiligheten ble smakfullt innredet og fylt med praktmøbler og kunst av alle slag. Petra Flakstad var en flittig gjest på kunstauksjoner, især hos Blomqvist Kunsthandel, og hun kjøpte bilder av kjente malere som Edvard Munch, Axel Ender, Jan Ekenæs m.fl. Hun var gift med en østerriker ved navn Schmidt men ekteskapet ble oppløst etter noen år da han hadde vansker med å få oppholdstillatelse i Norge.Av Nordlændingernes Forening ble Petra Flakstad i 1963 tildelt Petter Dass-medaljen for aktiv innsats for foreningen og landsdelen.


Petra Flakstad døde i 1965. Hennes eneste barn, Ella Andersen, overtok leiligheten med alt innbo og bodde der til sin død i 1996. Boet ble deretter solgt på flere auksjoner. Det var Blomqvist Kunsthandel som fikk oppdraget med å avhende boet.


Om dette har innehaveren av Blomqvist Kunsthandel, Elisabeth Vik Forsberg, fortalt i 1997:


I fjor ringte en person på vegne av en Ella Andersen. "Hun har etterlatt seg en gammel leilighet med noen slitte møbler".


Loppemarked tenkte Elisabeth før hun dro for å se på leiligheten. Der ventet hennes til den tid største overraskelse.


"Leiligheten var et urørt museum fra begynnelsen av vårt århundre. Ella Andersens mor, Petra Theodora Flakstad, hadde hatt en bevisst og kostbar smak, leiligheten var stilfullt innredet med alt fra bilder av kjente kunstnere på veggene til unike serviser og gjenstander."


Da alt var solgt, viste det seg at boet innbrakte tilsammen 6,8 millioner kroner. Dette beløpet gikk i samsvar med testament til fire ideelle organisasjoner: Kirkens Bymisjon, Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna.


Petra Flakstad eide to malerier av Ole Juul.
Vågakallen var et motiv som Ole Juul malte flere ganger under forskjellige lysforhold. Dette bildet viser oss hvordan Kabelvåg så ut for mer enn 100 år siden. Vågakallen er et kjent landemerke i Lofoten og det knytter seg sagn til fjellet. Det var sønnen til Vågakallen som satte over Vestfjorden så skumsprøyten stod da han så døtrene til Suliskongen bade utenfor Landegode. De flyktet sørover og ble forsteinet som De syv søstre på Helgeland da solen stod opp. Vågakallen selv fulgte så nysgjerrig med at han ble forsteinet han også. Juul har lagt inn hans ansiktstrekk til høyre på toppen av fjellet.


Det andre Juul-bildet, også det et lofotmotiv, ble kjøpt av Nasjonalgalleriet. Bildet er ikke utstilt men lagret i kjelleren. Ved å henvende seg til Nasjonalgalleriet, kan man få se dette bildet.