Oscar Bodøgaard

Oscar Bodøgaard

Av Jan Dagfinn Monssen

Oscar Bodøgaard ble født den 21.juli 1923 i Bodin (Bodø) og døde den 22.november 2011. Han fikk sin utdannelse ved Tegne- og Malerskoler i Trondheim, Bjarne Engebrets malerskole i Oslo, Kunstakademiet i København og Kunstakademiet i Oslo under Per Krogh.


Gjennom hele sin karriere som maler har Bodøgaard tatt utgangspunkt i det nord-norske landskap med fjell, krattskog, hav, himmel og horisont. Fra omkring 1970 utviklet han et abstrahert landskapsmaleri som fremstår som sterke og harmoniske fargekomposisjoner. Bildene er preget av store, klare flater med horisontale og vertikale linjer som skaper balanse, ro og stillhet. Malingen er tykt påført slik at bildene ligner muralmalerier. Dette kan være en påvirkning fra læreren Bjarne Engebret som brukte sement i noen av sine bilder.


I en kunsthistorisk tradisjon kan Bodøgaards kunst knyttes til generasjonen som kom etter impresjonistene. Han har mye til felles med neoimpresjonistene Paul Signac og Theo van Rysselberghe.


 
 
Novemberlys

Vårblomst (Hestehov)