Lofotfisket 1958 - Rickard Tegström

Lofotfisket 1958 - Rickard Tegström

Av Jan Dagfinn Monssen

Rickard Tegström

Rickard Tegström (1909 - 1981) var en svensk filmfotograf og fotograf fra Umeå i Västerbotten. Han fikk sitt gjennombrudd i 1953 med filmen Rajd som følger en reingjeter gjennom året.


Tegström har laget flere bygdefilmer og filmer om tradisjonshåndverk.Walt Disney


På 1950 - tallet arbeidet han i flere år for Walt Disney. Walt Disney produserte en serie dokumentarfilmer som ble kalt People & Places. Den mest kjente i Norge var Lappland fra 1957. Filmen omhandler samenes liv med reinsdyr på nordkalotten. Filmene fra serien People & Places ble 7 ganger nominert til Academy Award og vant 3 Oscar - priser for Beste dokumentar.Walt Disney hadde planer om å lage en film om lofotfisket og han engasjerte Rickard Tegström til å gjøre filmopptakene. Disney forstod at gode fiskebåter var en forutsetning for at havets ressurser kunne høstes. Han sendte derfor Tegström til Rognan i 1957 for å gjøre filmopptak fra båtbyggingen i Rognanfjæra.


Rickard Tegström kjørte bil, en Chevrolet Bel Air 1954 - modell, og stanset på Saltfjellet for å fotografere på det høyeste punkt på gamle riksveg 50. Vi ser her steinen som markerte stedet med inskripsjonen 707 O H.Rickard Tegströms besøk ble omtalt i Nordlands Avis tirsdag 3.september 1957. Her heter det:


"Den svenske filmfotograf Tegström har i noen dager oppholdt seg i Salten og tatt opp en del film i farger. Etter hva det opplyses vil disse bli brukt i Walt Disneys film om Lofoten, som er under arbeid.


Det er blant annet gjort opptak fra båtbyggingen på Rognan og der tok man også med de originale og morsomme treskjæringene i gjerdestolpene på dr. Giævers eiendom - noe den svenske fotografen fant veldig interessant."Rognan


Da Tegström kom til Rognan, dro han til Drageslipen (Johan Drage AS).
Noe filmopptak fra virksomheten i Rognanfjæra har ikke latt seg oppspore. Heller ikke foto fra Giæver - gården med Samuel Giævers kunstferdige treskjæringer.


Rickard Tegström besøkte også krigskirkegårdene i Botn og fotograferte monument over tyske og jugoslaviske døde.
Lofoten


Etter å ha reist fra Saltdal, dro Tegström til Lofoten. Her fotograferte han fra Svolvær i øst til Røst i vest. Det finnes derfor omkring 60 fotografier med motiv fra Lofoten.

Rickard Tegström fotograferte også mye vestover i Lofoten.Fiskebåten "Trænabanken"


Vinteren 1958 dro Rickard Tegström ut med fiskebåter og gjorde filmopptak. Tilsammen 1 time med uredigerte opptak uten lyd foreligger.


Det var i det vesentlige fiskebåten "Trænabanken" som Tegström gjorde filmopptak fra. Denne båten ble bygd i 1956 hos L H Salthammer på Vestnes for brødrene Leif, Mekias og Rolf Holmen fra Træna. Båten var 72 fot lang og 20 fot bred og hadde en 240 hk Wichmann dieselmotor.I


Filmen fra Lofoten tar til med å vise fjellet Vågakallen i Vågan kommune. Fjellet er et landemerke i Lofoten og det var et seilingsmerke for fiskerne. Vi ser videre guanofabrikken i Leirosen i Svolvær. Etter å ha vist litt av området, går filmen til torget i Kabelvåg med musikkpaviljongen og trebåter i forskjellige størrelser.


Dette torget har vært markedsplass i lang tid og det var vanlig å legge småbåter fra Rana og Saltdal her for salg. Da Vågan kommune skulle ruste opp torget, ble det lagt inn båtformer av stein for å symbolisere den historiske båthandelen på torget. Vi ser måser på isen, fiskebåter, fiskere på fjorden og ukjente fjell i bakgrunnen.
II


Vi får deretter se garnfiske på fjorden. Filmen fokuserer på arbeidsprosessene og vi ser spillet trekke inn garnlenker. Det er 5 mann i arbeid og det er flere enn det som er vanlig i dag. Arbeidet er i dag rasjonalisert.


Vi ser videre hjeller og henging av fisk. Det store arealet med hjeller er muligens fra Henningsvær. Videre ser vi hjeller i Svolvær; antakelig i Marinepollen. Deretter ser vi fiskebåter i Henningsvær havn, Aarsætherbruket der, mer Henningsvær havn, fiskebåter i fart, Svolvær havn og båter som venter på utror. I bakgrunnen ser vi Fløya og L Berg Sønner.


I Svolvær er det utror mot Hølla forbi Kuba/Kjeøya. Vi ser Svolværfjellet og øya Lille Molla i bakgrunnen; et kjent landemerke som ble omtalt slik av Pelle Molin: "Res förbi ön Lille Molla. Kan du endast en minut ta  dine ögon ifrån den är du en ovanlig människa." Vi ser også Kjeøya hvor Anna Boberg bygde sin hytte.


Vi ser fuglefjell, mer utror fra Svolvær, fjell i søndre Raftsundet (Trolltindan), ut Ulvsvågsundet med Store Molla til venstre og Rulten bak. Svolvær havn og utror igjen. Vågakallen bak, fiske på fjorden, på Hølla med Småtindan i bakgrunnen.
III


Panorama rundt Hølla med Skrova, Lille Molla, Store Molla, Vågakallen, Småtindan, Kongstinden, Tjeldbergtinden, Svolværfjellene, Rulten. Mer fiske på fjorden og røyking i rorhuset.


Stengene med flagg i toppen kalles iler og ble brukt til å markere hvor garnene stod. Vi ser også at en dregg blir satt ut. Dreggene ble brukt til å forankre garnlenkene i hver ende. Det var visstnok ikke tillatt å bruke dregg på innersiden av Lofoten.


Ved Vågakallen foregår henging av skrei. Fisken henges sperret; dvs to fisker sammenbundet spord mot spord.


Ekkolodd fra Simrad, som vi ser, gjorde at man kunne se hvor fisken stod, og så kunne man gjøre sine notkast. Båten Trænabanken ble bygd i 1956.


Det er søndagsstille i fiskeværet Henningsvær; et av de største fiskeværene i Lofoten.
IV


Vi ser lettbåter og fiskebåter og torsk i not. Trebåtene dominerer men vi ser også en stålbåt.


Vi ser fiske med snurpenot. Snurpenota ble brukt i Lofoten på 1950-tallet men så ble den forbudt fordi den var for effektiv. 1958 var siste året det var tillatt å bruke snurpenot på torskefiske i Lofoten.V


Vi ser mer torsk i not, Småtindan, Vågakallen og solnedgang over Svolvær. Deretter ser vi Henningsvær havn med fiskebåter på tur ut og inn av "Værret". Vi er på fjorden i snøvær og ruskevær og tilbake i Henningsvær havn.


Filmen viser hvor mye arbeid det var å gjøre på en fiskebåt. Både garnbøting og slitet med å få inn nota.


Hvalfangst var en viktig inntektskilde for mange lofotværinger. Det var især folk fra Skrova som drev med hvalfangst. Vi ser hvordan en vågehval blir harpunert på Vestfjorden. Det er utsyn mot Vågakallen i bakgrunnen, Svolværfjellene, Lille Molla og Ureberget sett fra Henningsvær.


En geiteflokk er også med. Geit er det mye av i Lofoten. Den trives i bratte fjellsider hvor den finner næring.Walt Disneys plan om å lage en film som presenterte vinterfisket i Lofoten ble aldri realisert.


Rickard Tegströms filmer og foto eies av Västerbottens museum i Umeå. Museet har gitt tillatelse til publisering av filmen.


Rickard Tegström tok bilde ved høyeste punkt på riksveg 50 på Saltfjellet i 1957; steinen med 707 O H.

Dette velkomponerte bildet som viser båtbygging og brygga på Drageslipen, viser hvilken fremragende fotograf Tegström var.

Tysk minnesmerke

Jugoslavisk minnesmerke

Setsåhøgda

På veg nordover stanset Tegström på Setsåhøgda og tok dette bildet i retning mot Kvernfloget hvor vi ser jernbanelinjen nede ved fjorden og riksveg 50 forbi Grytvikmoen mot Kvernfloget.

Rickard Tegström i Lofoten

Svolvær; torget

Svolvær; Kuba

Svolvær; Kafe "Lille"

Vestresand

Nusfjord

Krambu; antakelig Nusfjord

Flakstad kirke

Flakstad kirke

Reine; minnesmerke over 1849 - stormen

Reine; Olstinden

Røst; fra Glea mot Vedøya med Storfjellet bak.

Skipper Rolf Holmen til høyre

"Sjøstjernen" var eid av Harald Eriksen fra Skrova.

Rickard Tegström var med på hvalfangst.