Krig i Saltdal

Krig i Saltdal

Av Jan Dagfinn Monssen

I Bundesarchiv i Koblenz i Tyskland er samlet det som finnes av fotografier tatt av fotografer som fulgte med de tyske troppene under krigen fra 1939 - 1945. Fotografene var med i fronten under fremrykking. Her gjengis fotografier fra tyskernes fremrykking i mai 1940 fra Polarsirkelen på Saltfjellet gjennom Saltdal og til forseringen av Kvernfloget.


Kristen J. Næstby (1877 - 1954) var ordfører i Saltdal fra 1937 til han ble avsatt i september 1941. Like før han døde i 1954 skrev han sine livserindringer som han kalte "Minner fra mitt liv". I denne teksten kommenterer han de hendelser som ble fotografert av tyskerne."Lørdag 18.mai kom det melding om at tyske fallskjermtropper var sluppet ned på Saltfjellet. De engelske troppene på Rognan rekvirerte alle motorkjøretøyene i bygda og gjorde seg klar til å møte fienden. ...... Det viste seg at ryktet om fallskjermtroppene på Saltfjellet var grunnløst.


Tyskerne trengte lenger og lenger nordover og var nå kommet til Nord-Rana. De norske og engelske tropper retirerte og var nå kommet til Saltdal. Det var visstnok meningen å sinke den tyske fremmarsjen mest mulig ved Pothusbrua. Det ble opprettet forsvarsstillinger på bakkekammene vest for brua, og på bakkene på austsiden av Vensmoen."


Kristen J.Næstby, ordfører i Saltdal 1940"Det kom melding om at tyskerne var kommet over Saltfjellet og gikk nedover Saltdal."


Kristen J.Næstby, ordfører i Saltdal 1940"Ordføreren forsøkte å hindre at Pothusbrua ble sprengt. I den anledning henvendte han seg til en norsk offiser, og ba han om å snakke til den engelske kommandanten om å skåne brua. Offiseren nekte å gjøre det, og brua ble sprengt."


Kristen J.Næstby, ordfører i Saltdal 1940"Lørdag 25.mai gikk ca 100 tyskere over elva ovenfor Almenningen, og gikk opp i fjellet på vestre side av dalen. De kom i ryggen på forsvarerne som måtte trekke seg noe tilbake. Kampen fortsatte lørdag, natt til søndag og søndag. Utpå kvelden måtte forsvarerne trekke seg tilbake og oppgi Saltdal."


Kristen J.Næstby, ordfører i Saltdal 1940


"Under tilbaketrekkingen ble Rognan bombet. Badet og en bolig ble truffet og jevnet med jorden. Meieriet ble meget skadet av lufttrykket. Nesten alle vindusruter i butikker og andre huse i den tetteste bebyggelsen ble knust. To av bryggene (pakkhusene) ble helt ødelagt, mens de andre ble sterkt skadet. ....... Folket var dratt til fjells."


Kristen J.Næstby, ordfører i Saltdal 1940


Rognan sentrum etter bombingen."Mandag 27.mai holdt vi oss i ro. .... Ut på kvelden gikk ordføreren ned Setervegen og fortsatte etter riksvegen til Rognan for å orientere seg. Han traff mange tyske soldater, men ingen stanset han. Da han nærmet seg Rognan, møtte han en offiser på motorsykkel. Offiseren så kritisk på ordføreren, kjørte rundt ham og returnerte til Rognan. Fra først av hadde ordføreren tenkt å gå til butikkene og dampskipskaia for å se hvor meget som var ødelagt av bombingen. Men da han tenkte på offiseren som rundet han med motorsykkelen, valgte han å gå utover Vikvegen. Kommet til Lieng, gikk han opp og sørover etter Rognlia til han kom rett opp for Ekmanns gård. Her var det god utsikt og han satt lenge og så på hva tyskerne foretok seg på Rognan. Fortroppen gjorde seg klar til å dra videre, og om en stund satte en lang rekke hestekjøretøyer seg i bevegelse mot Skandsen. De benyttet ikke hovedvegen, men kjørte etter en gårdsveg som lå lenger sør mot furuskogen, formodentlig for å ha best mulig dekning i tilfelle angrep."


Kristen J.Næstby, ordfører i Saltdal 1940


"Neste dag gikk ordføreren til sogneprest Vågdal og fikk han med som tolk. De fant generalen, som hadde tatt inn i stedets mest komfortable våningshus, hos fru Kulseth. Adjutanten kom og snakket med presten. Generalen, som hørte på samtalen fra et annet værelse, kom inn i stuen og avbrøt presten i en hissig tone. Vågdal var nok for stivnakket til å kunne komme overens med tyskerne. Møtet ble uten resultat."


Kristen J.Næstby, ordfører i Saltdal 1940


(Publisert 2004)


 


 

Bundesarchiv Koblenz september 2000. Jan Dagfinn Monssen, Inge Strand, Trygve Hansen. (Fotografi: Torstein Hansen)

Det var populært blant tyske soldater å la seg fotografere ved polarsirkelstøtten.

Pothuskrysset

Pothusbrua

Engelske soldater henter fallen kamerat i Saltdalselva.

Krigsfanger

Hoel-Hansengården (Hans og Hennesbygget) til venstre. Vegskiltet på riksveg 50.

Vegen ned til fergekaia med etterlatte engelske kjøretøy.

Den utbombede vesterfjæra sett mot Vikvegen.

Rognanbryggen

Fra Finnvika dro noen tyskere med robåt over til Langset. Bildet er sett mot Rognan.

Båtskyss fra Rognan til Tussvika nedenfor Kvernfloget nord for tunnelen. Bildet er sett mot Leivset og antakelig tatt utenfor Setså.

Kulsethgården, Tyrivegen 17, Rognan. Sogneprest Vågdal og Kristen J. Næstby til høyre.

Engelske krigsfanger i Osvegen på Rognan. I bakgrunnen Brandtgården; Osvegen 11.

Tyske tropper marsjerer videre nordover fra fergeleiet på Langset. Bildet er sett mot Rognan.

Riksveg 50 gjennom Kvernfloget ble sprengt for å sinke den tyske fremrykkingen.