Gunnar Berg

Gunnar Berg

Av Jan Dagfinn Monssen

Gunnar Berg ble født i Svolvær i Lofoten den 21.mai 1863. Han var sønn av handelsmann Lars Walnum Berg og Louise Johnsen. Familien Walnum Berg hadde drevet handel og gjestgiveri i Svolvær siden 1700-tallet. Faren Lars hadde gode anlegg for tegning og maling men måtte overta handelsvirksomheten som han drev meget godt.


Gunnar Berg tok middelskolen i Trondheim og handelsskolen i Bergen. Begge stedene syslet han med tegning og maling og fikk veiledning hos lokale kunstnere. Hjemme i Svolvær arbeidet han i sin fars forretning, men det fortelles at han var mer interessert i å tegne kundene enn å ekspedere dem.


På denne tiden ble Eilert Adelsteen Normann, som var veletablert som kunstmaler i Tyskland, interessert i å male i Lofoten. Han ble kjent med familien Berg i Svolvær. Adelsteen Normann så Gunnar Bergs talent slik han hadde sett Ole Juuls talent og senere Edvard Munchs talent.


Han anbefalte Gunnar Berg å studere ved akademiet i Düsseldorf og slik ble det. I 1883 kom Gunnar Berg til Düsseldorf hvor også Adelsteen Normann var bosatt. Her fikk Berg samme lærer som Adelsteen Normann og Ole Juul hadde hatt før han; Eugen Dücker. Gunnar Berg fikk også veiledning hos Adelsteen Normann både i Düsseldorf og etter at Normann hadde flyttet til Berlin i 1887. Sitt første gjennomarbeidede maleri som kunstner, malte Gunnar Berg i august 1887 under Adelsteen Normanns veiledning.


For Gunnar Berg var hjemstedets natur med fiskevær og fiskebåter den sentrale motivkrets. Han ble aldri lei av å male nordlandsbåter med sine vakre linjer og karakteristiske farger. Maleriene viser fiskeflåte og natur i harmoni. Gunnar Berg vant anerkjennelse for sin malerkunst både i Norge og utlandet i samtiden.


Det var imidlertid ikke bare kunstkritikere og kunstkjennere som satte pris på han. Også fiskerne som han skildret så på Berg med beundring og respekt. Nordlandsmaleren Einar Berger, som vokste opp i Finnkroken utenfor Tromsø i 1890-årene, har fortalt at fiskerne som hadde vært i Lofoten snakket om Gunnar Berg. Mange hadde hørt om han, noen hadde sett maleriene og enkelte hadde til og med sett Gunnar Berg stå og male.
Et hovedverk i Gunnar Bergs produksjon er ”Trollfjordslaget”. Dette maleriet består av et hovedbilde og 6 sidebilder satt inn i en ramme som ble laget etter anvisninger fra Berg selv. Maleriet viser den mest omtalte hendelse i Lofotfiskets historie. Skreien hadde søkt inn i Trollfjorden og det ble kamp om retten til å ta opp fisken. Gunnar Berg var tilstede i Trollfjorden og tegnet skisser mens slaget pågikk. Han skrev også enn kort beretning om hendelsen. Gunnar Berg hadde derfor det beste grunnlag for å gjengi det som skjedde.
Trollfjordslaget ble Gunnar Bergs siste store arbeid. I 1891 ble det oppdaget at han hadde kreft i det ene beinet som måtte amputeres. Hans helse var svekket og høsten 1893 pådro han seg lungebetennelse. Gunnar Berg døde i Berlin den 23.desember 1893.Adelsteen Normanns datter, Emma, tok seg av Gunnar Berg den siste tiden i Berlin. Det fortelles at Berg lovet henne at hun skulle få Trollfjordslaget når han var gått bort. Emma fortalte ikke dette til noen, men da Bergs etterlatte arbeider ble solgt ved lotteri, kjøpte hun lodd og vant Trollfjordslaget. Maleriet ble plassert på landstedet til familien Normann i Balestrand og i 1945 forærte Emma Normann verket til Svolvær bykommune. Maleriet eies derfor nå av Vågan kommune.


(Første utgave av artikkelen ble publisert i 2004)


Svolvær havn

Gunnar Berg har stått på Svinøya da han malte dette bildet med jektene ved Tørnholmen. Synsretningen er mot vest og vi ser aksla opp mot Kongstinden og Hans-Meyerfjellet i bakgrunnen. Tørnholmen var ankringssted for jektene.

"Trollfjordslaget" var i 1999 med på utstillingen "Nord-Norge i billedkunsten".

Til venstre: Jan Dagfinn Monssen (Foto: Lofotposten)


Svolvær havn