Film Rognangata 1967/68

Film Rognangata 1967/68

Av Jan Dagfinn Monssen

Ivar Ludvig Næstby (1928 - 2018) vokste på Næstbybutikken i Rognangata. Han arbeidet det meste av sitt yrkesaktive liv i familiens velassorterte butikk og på brygga. Det var mens han arbeidet på brygga at han gjorde smalfilmopptak som viser folkelivet i Rognangata i gamle dager.


Rognangata var en møteplass i bygda og vi ser at det var mest mannfolk som hadde ærender der. De var ofte pent kledd i dress og hvit skjorte med slips. Kvinnene holdt seg hjemme.


Søren Christian Sommerfelt som var sogneprest i Saltdal 1818 - 1824 forteller om saltdalingene:


"... og en ulykkelig skikk de her har hver lørdag at reise til Rognan.


Så kalles den innerste strand på gården Fiskevågs grunn.


Hit begir de seg hver lørdag for dels at hente hjem fiskevarer, dels egentlig for at selge sine trevarer til fremmede og for at svire. For det er ikke nok at husbonden reiser, men barn og tjenestedrenger skulle og være med.


Når en i flere uker har vært derfra, da påkommer han en heftig lengsel."


Kaptein M.Widerøe som arbeidet for Norges Geografiske Oppmåling skrev i 1907:


"Hver lørdag samles folk fra hele bygden her; omtrent likegyldig enten det er i slåtten eller hvor travelt det kan være, til Rognan må de. De avgjør forretningshandler, går ellers og driver, eller konsumerer rent uhyrlige mengder kaffe.


Lørdagen er så og si obligatorisk fridag i Saltdalen, så folk der endog har uttrykket "Rognankledd", ikke søndagskledd."


I filmen fra 1967/68 ser vi mange kjente saltdalinger. Ved omtale henvises i parentes til omtale i andre artikler på denne hjemmesiden.Filmen begynner med Håkon Wemberg (Handel i Rognangata). På kaia ser vi Håkon i Botn, Ottar i Saksenvik og Fridtjof Langseth.


Karl Ingebrigtsen arbeider på lastebilen foran brygga.


Odd Erikstad i bakerhabitten (Handel i Rognangata).


Ludvik (Lukas) Næstby, eier av Næstbybutikken, og far til Ivar, kommer ned trappa fra butikken (Handel i Rognangata).


Milford Midtgård og Karl Bakke som arbeidet på Drageslippen (Båtbygging i Saltdal), møtes i gata. Karl stanser opp og ser mot kamera.


Josef Vik, lærer, går med ryggen mot kamera med veske i handa, stanser og snur seg mot kamera.


Ingvald i Finnvika med kaskjettlue og stav gående foran kommunebrygga og Kårebussen.


Drosjeeier Johan Strømsnes gående fra kaia.


Alv Krane, banksjef, vinkende, sammen med Alf Lieng gående fra kaia.


Karl Bentsen og Alvilde Bentsen kommer i liten blå bil til Næstbybrygga.


Bjarne Næstby som arbeidet på Næstbybutikken, gående med veske til butikken.


Hans Antonsen og Ole Andreassen (Fesk-Ola) som arbeidet på fiskebutikken til Samvirkelaget (Handel i Rognangata).


Drosjeeier Hans Holstad sammen med barn og annen mann.


Hjalmar Eide, Skansen, gående ned trappa fra Næstbybutikken. Eide hadde en sykdom som medførte spastiske rykninger.


Tor Erik Johansen, sønn av baker Jarl Johansen og sønnesønn av baker Helmer Johansen (Handel i Rognangata).


Gerd Moen og Alvilde Bentsen som arbeidet på Næstbybutikken på butikktrappa.


Sverre Monssen, kommunekasserer, hilsende med hatten (Strandstedet Rognan).


Boa på Bakken (Petter Andreassen), formann på planteskolen, med sykkel og eske med varer.


Arthur Johansen (Borgen),Nestby.


Julius Nygård, som arbeidet på Samvirkelagsbrygga, gående fra kaia.


Johan Bordewich, Saltdal patentslipp (Båtbygging i Saltdal).


Johan Mosti, gjør honnør, gående fra kaia sammen med kontorsjef Roald Kulseth.


Ottar i Saksenvik på kaia.


Johan Persen, Nestby, på benken foran kommunebrygga.


Johan Sundby på trappa til Næstbybutikken; nedenfor; byggmester Harald Willumsen.


Hermann Pettersen,skomaker, på trappa til samvirkelaget sammen med Øystein Kristiansen.


Tore Olsen som arbeidet hos Tormod Sandberg på BP (Handel i Rognangata) gående fra kaia sammen med en kjenning.


Ludvik (Polle) Spørck, hotelleier på sykkel fra kaia (Handel i Rognangata).


Karl Ingebrigtsen og Ottar i Saksenvik på benken.


Bård Engan, lastebileier.


Aslak Kristiansen og Otto Saltnes på benken.


Harald Willumsen, byggmester, gående med pakke under armen.


Alf på Bakken (Andersen), drosjeeier (Handel i Rognangata).


Håkon i Botn og Rolf Larsen gående mot kommunebrygga.


To par i gata: Ottar og Unni Andreassen; Svanhild og Otto Andreassen, Medby.


Finn Jensen, Saksenvik.


Birger Evenesdal, møbelsnekker, med veske opp trappa til Næstbybutikken.


Johs Etterlid, veterinær, med eske i handa.


Kåre Albinussen, bussjåfør (Handel i Rognangata).


Ida Næstby med sykkel foran Næstbybutikken, barnebarna Pia og Lille Hjulstad.


Evald Jakobsen, Shell.


Rolf Monsen, lærer.


Asbjørn Andreassen, Medby og Kåre Albinussen.